دکتر ابوالفضل حاتمی کارشناسی را در دانشگاه اصفهان گذرانده است و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه علامه طباطبائی تهران (با رتبه 5 ورودی کنکور کارشناسی ارشد) در رشته مشاوره خانواده گذرانده در این مقطع مقالات متعددی در زمینه خیانت زناشویی، تعهد زناشویی، دلبستگی ، فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه نگاشته و با درجه عالی این مقطع را پشت سرگذاشت. مقطع دکترای تخصصی را نیز در دانشگاه علامه طباطبائی در رشته مشاوره خانواده با درجه عالی گذرانده است و در این دوره مقالات متعددی با رویکرد کیفی و کمی نگاشت، تز دکتری وی با موضوع تدوین الگوی ازدواج پایدار رضایتمند و بررسی اثربخشی برنامه مداخله‌ای مبتنی بر آن، که به مقایسه ازدواج های پایدار رضایمند و ازدواج های در حال جدایی (طلاق) و ارائه مدلی نظری از مشاوره ازدواج پرداخت جزء موارد پیشتاز این حوزه محسوب می شود. وی دارای سوابق مشاوره متعددی من جمله، روانشناس در مراکز مشاوره دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، روانشناس مرکز آموزش و پرورش ناحیه 6 اصفهان، روانشناس در مراکز صنعتی اصفهان، روانشناس در مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی و مشاور مرکز مشاوره بهزیستی زنجان است. همچنین سابقه برگزاری دوره های متعدد آموزش های تخصصی در حوزه مشاوره ازدواج و خانواده در ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی در اصفهان، زنجان و تهران نظیر آموزش و پرورش، دادگستری، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، بهزیستی و .... را دارا است.

وی هم اکنون در حال کار به عنوان مشاور ازدواج و خانواده در شهر زنجان می باشد و علاوه بر همکاری های پژوهشی با ارگان های متعدد، در زمینه تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با دانشگاههای علامه طباطبائی تهران، آزاد زنجان، آزاد واحد الکترونیک، فرهنگیان زنجان و پیام نور زنجان همکاری دارد.

در یک نگاه

15

دوره برگزارشده


300

نفر مشاوره شونده


870

ساعت مشاوره


3

سال تجربه


سوابق تدریس


سال 1395
ترم اول
مقطع کارشناسی ارشد

مقطع کارشناسی
سال 1393
ترم دوم
مقطع کارشناسی
 • بهداشت روانی
 • مبانی مشاوره
 • تغییر و اصلاح رفتار
سال 1392
ترم اول
مقطع کارشناسی
 • تمرین عملی 1 دانشجویان مشاوره
 • آزمونهای هوش و استعداد

ترم دوم
مقطع کارشناسی
 • آزمونهاي تشخيصي شخصيت
 • پروژه کارشناسی مشاوره
سال 1391
ترم اول
مقطع کارشناسی
 • راهنمایی تحصیلی و شغلی
سال 1391
ترم اول
مقطع کارشناسی
 • راهنمایی تحصیلی و شغلی
سال 1395
ترم اول
مقطع کارشناسی ارشد

مقطع کارشناسی
سال 1393
ترم اول
مقطع کارشناسی
 • آزمون های هوش و استعداد
 • مشاوره شغلی
سال 1392
ترم اول
مقطع کارشناسی
 • روش تحقیق

ترم دوم
مقطع کارشناسی
 • فنون راهنمایی و مشاوره
 • آمار استنباطی
سال 1391
ترم اول
مقطع کارشناسی
 • آسیب شناسی اجتماعی

ترم دوم
مقطع کارشناسی
 • کاربرد آزمون های هوش و رغبت
 • کاربرد آزمون های تشخیصی شخصیت
سال 1395
ترم اول
مقطع کارشناسی ارشد

مقطع کارشناسی
سال 1394
ترم اول
مقطع کارشناسی ارشد
 • نظریه های روان درمانی
 • فنون مصاحبه تشخیصی
 • آمار
مقطع کارشناسی
 • بهداشت روانی
 • روانشناسی مرضی کودک

ترم دوم
مقطع کارشناسی ارشد
 • نظریه های مشاوره و علم النفس
 • مباحث جدید در آسیب شناسی روانی
مقطع کارشناسی
 • هوش
 • روانشناسی مشاوره
 • بهداشت روانی
سال 1393
ترم اول
مقطع کارشناسی ارشد
 • نظریه های روان درمانی
 • فنون مصاحبه تشخیصی
 • آسیب شناسی پیشرفته
 • روانشناسی مشاوره
 • آزمونهای روانی

ترم دوم
مقطع کارشناسی ارشد
 • آزمونهاي رواني
 • روش تحقيق
 • بهداشت رواني
 • نظریه های روان درمانی
مقطع کارشناسی
 • پویایی گروه
 • بهداشت روانی

ترم تابستان
مقطع کارشناسی
 • تاریخچه و مکاتب روانشناسی
 • روانشناسی عمومی 2
سال 1392
ترم اول
مقطع کارشناسی ارشد
 • روانشناسی مشاوره
 • بهداشت روانی

ترم دوم
مقطع کارشناسی ارشد
 • روانشناسی مشاوره
 • روش تحقیق
سال 1391
ترم اول
مقطع کارشناسی ارشد
 • روش تحقیق
 • آمار توصیفی
 • روانشناسی مشاوره
سال 1394
ترم اول
مقطع کارشناسی
 • نظریه های مشاوره
 • پروژه

ترم دوم
مقطع کارشناسی
 • نظریه های مشاوره
 • پروژه
سال 1393
ترم اول
مقطع کارشناسی
 • نظریه های مشاوره
 • پروژه مشاوره

ترم دوم
مقطع کارشناسی
 • اصول وفنون مشاوره خانواده
 • پروژه
سال 1392
ترم دوم
مقطع کارشناسی
 • نظریه های مشاوره
 • کارورزی مشاوره
سال 1391
ترم اول
مقطع کارشناسی
 • پروژه عملی
 • کارورزی مشاوره

ترم دوم
مقطع کارشناسی
 • پروژه عملی
 • کارورزی مشاوره
سال ؟
ترم اول
مقطع کارشناسی
 • نظریه های مشاوره و روان درمان
 • روانشناسی پویایی گروه

کارگاه ها و دوره هاي آموزشي


 • برگزاري كارگاه خانواده درماني به مدت 16 ساعت، بهزيستي استان زنجان
 • برگزاری کارگاه تکمیلی تربیت مربی آموزش زندگی خانواده به مدت 24 ساعت، بهزیستی استان زنجان
 • برگزاری کارگاه های نشاط و شادکامی بر اساس روانشناسی مثبت نگر، دانشگاه فرهنگیان (شهید بهشتی زنجان)
 • برگزاری دوره آموزشی اصول و فنون مشاوره ویژه روحانیون شهر زنجان، سازمان تبلیغات اسلامی شهر زنجان
 • برگزاری کارگاه تربیت مربی آموزش پیش از ازدواج به مدت 48 ساعت، بهزيستي استان زنجان
 • برگزاری کارگاه تربیت مربی آموزش زندگی خانواده به مدت 48 ساعت، بهزيستي استان زنجان

تحصیلات و تخصص


 • 1395دکترای مشاوره خانواده از دانشگاه علامه طباطبائی

 • 1392کارشناسی ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه علامه طباطبائی

 • 1390کارشناسی راهنمایی و مشاوره از دانشگاه اصفهان

مقاله ها


  2015

 • رابطه ابعاد تئوری هدف-گذاری با انگیزش شغلی كاركنان نيروي انتظامی زنجان
 • چاپ مقاله در مجله علمي پژوهشي طب انتظامي، زمستان 1393

 • ارائه الگوی ازدواج پایدار رضایتمند: یک مطالعه گراندد تئوری
 • پذیرش مقاله از فصلنامه علمی پژوهشی مشاوره و روان درمانی خانواده 1394

 • A Theoretical Framework for the Experience of Divorcing Couples in Iran: A Grounded Theory Study
 • چاپ مقاله از مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1394، Journal of Research & Health

 • اثر بخشي آموزش گروهی خود بخشودگي مبتنی بر مفاهيم قرآني بر عزت نفس نوجوانان
 • چاپ مقاله از فصلنامه علمي پژوهشي روانشناسي مثبت، بهار 1394

  2014

 • Comparison of Attachment Styles in men and women with infidelity
 • چاپ مقاله در مجله دارای امتیاز ISC با نام International Journal of Psychology and Behavioral Research

 • The mediating role of secure attachment style in the relationship of authoritative parenting style and personal commitment in marital relationship of married women
 • چاپ مقاله در مجله دارای امتیاز ISC با نام International Journal of Psychology and Behavioral Research

 • The Relationship among Attachment Styles, Humor Styles and Communication Patterns in Female Married students
 • چاپ مقاله از کنفرانس بین المللی ICPPS 2014: International Conference on Psychology and Psychological Sciences فرانسه

 • The use of MMPI in Forensic settings
 • چاپ مقاله در مجله ISI با عنوان International Journal of Current Life Science

  2013

 • بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، تعهد زناشویی و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه علامه طباطبائی
 • چاپ مقاله علمی-پژوهشی از فصلنامه زن و مطالعات خانواده، زمستان 1391

 • اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش درك رواﺑﻂ فضایی بر بهبود عملکرد ریاضی کودکان پسر با ناتوانی ﻳﺎدﮔﻴﺮي رﻳﺎﺿﻲ در دوره دﺑﺴﺘﺎن
 • پذیرش مقاله علمی پزوهشی از فصلنامه روانشناسی افراد استثنائی دانشگاه علامه طباطبائی

 • The efficacy of meta cognitive training and its application in the mutual interactions of parent with children suffering from the oppositional defiant disorder on the reduction of the symptoms of oppositional defiant of these children
 • چاپ مقاله در پنجمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی در 1392

 • رابطه بین آسیب های اجتماعی و و بررسی نقش پیشگیرانه آموزش وپرورش در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و تقویت امنیت اجتماعی
 • چاپ مقاله در فصلنامه دانش انتظامی زنجان در سال 1392

 • The efficacy of using meta cognitive knowledge on increasing reading comprehension of boys with reading disabilities at elementary school
 • چاپ مقاله پوستری در همایش بین المللی Iranian 6th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry در سال 2013

 • The efficacy of self-forgiveness group counseling based on the Quran's concepts on self -esteem and depression of adolescents
 • ارائه مقاله به مجله ISI در Journal of Research in Medical Science

 • The relationship between attachment style, humor styles and communication patterns in married women students
 • چاپ مقاله در مجله Applied Psychology

  2011

 • بررسی رابطه بين طرحواره های ناسازگارانه اولیه و سبک دلبستگی در زنان دارای خیانت زناشویی شهر تهران
 • چاپ مقاله علمی و پژوهشی در مجله زن و جامعه با امتیاز ISC، بهار 1390

 • The relationship between parenting styles and attachment styles in men and women with infidelity
 • چاپ مقاله در مجله Procedia-Social and Behavioral نمايه شده در نمایه های ISI
  ScienceDirect, Scopus and Thomson Reuters

 • The relationship between Holland’s personality types and sensation seeking in fireman and clerks of municipality
 • چاپ مقاله در مجله Procedia-Social and Behavioral نمايه شده درنمایه های ISI،
  ScienceDirect, Scopus and Thomson Reuters

 • بررسی رابطه بین سبک فرزند پروری، سبک دلبستگی و تعهد زناشویی در دانشجویان زن متاهل دانشگاه علامه طباطبایی
 • چاپ مقاله علمی و پژوهشی از مجله جامعه شناسی زنان با امتیاز ISC، پاییز 1390

سوابق مشاوره


 • کار در مرکز مشاوره (دفاتر مشاوره خوابگاهها) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • کار در مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی
 • مرکز مشاوره بهزیستی

طرح های پژوهشی


 • ارایه مدل رگرسیونی انگیزش شغلی کارکنان نیروی انتظامی استان زنجان بر اساس تئوری هدفگذاری / در نقش مجری / برای دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان زنجان
 • بررسی نقش واسطه ای سازگاری اجتماعی در رابطه بین سبک زندگی اسلامی و بهزیستی روانشاختی جوانان شهر زنجان/ در نقش مجری / برای دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان زنجان

سخنراني ها


 • برگزاري دوره های خانواده درماني، زوج درماني و پيش از ازدواج / آموزش و پرورش ناحيه 6 اصفهان
 • سخنراني هاي متعدد در مورد خانواده سالم و بدكاركرد / آموزش و پرورش ناحيه 6 اصفهان
 • برگزاري جلسات متعدد آموزش خانواده / آموزش و پرورش ناحيه 6 اصفهان
 • سخنرانی در مورد نقش والدین در شکوفایی استعادهای فرزندان / اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان
 • سخنرانی راجع به مهارتها و باید و نبایدهای پیش از ازدواج / شهرستان بیجار
 • ازدواج سالم و پایدار / دانشگاه آزاد زنجان

ارسال پیام به دکتر ابوالفضل حاتمی ورزنه


 
فرم تماس